Klauzula informacyjna dla osób korzystających w formularza kontaktowego

Administrator danychAdministratorem Pana/Pani danych osobowych jest Rent Up Europe S.A. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ulicy Adama Branickiego 15
Kontakt w sprawie ochrony danychSpółka wyznaczyła IOD, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: m.ryzop@dpag.pl lub poprzez wysłanie listu na adres Administratora wskazany powyżej.
Cel  i podstawa prawna przetwarzania danychPrzetwarzanie Pani/Pana danych osobowych następuje wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane pytania lub w innych sprawach, w których Pani/Pan kontaktuje się z nami wykorzystując formularz kontaktowy. Podstawą prawną przetwarzania przez nas Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, jakim jest właściwa obsługa naszych obecnych i potencjalnych Klientów, w tym udzielanie odpowiedzi na kierowane do nas pytania (tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dobrowolność podania danychPodanie danych osobowych jest dobrowolne, ale ich niepodanie łączy się z brakiem możliwości otrzymania odpowiedzi na zadane pytanie.
Czas przetwarzania danychPani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi i charakteru korespondencji, nie dłużej niż 12 miesięcy.
Odbiorcy danychDane mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.
Transfer danych poza EOGPani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).
Prawa osoby, której dane przetwarzamyW związku z przetwarzaniem danych każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych, uzyskania kopii swoich danych, sprostowania swoich danych,przeniesienia swoich danychżądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Profilowanie i podejmowanie decyzji zautomatyzowanychPana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani decyzjom zautomatyzowanym.

Klauzula informacyjna dla klientów

Administrator danychAdministratorem Pana/Pani danych osobowych jest Rent Up Europe S.A. z siedzibą w Warszawie (02-972) przy ulicy Adama Branickiego 15.
Kontakt w sprawie ochrony danychSpółka wyznaczyła IOD, z którym kontakt jest możliwy pod adresem email: m.ryzop@dpag.pl lub poprzez wysłanie listu na adres Administratora wskazany powyżej.
Cel  i podstawa prawna przetwarzania danychWeSub S.A. przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy i prawidłowego wykonania oraz rozliczenia na podstawie: art. 6 ust 1 lit b oraz art. 6 ust. 1 lit c RODO. Ponadto będziemy przetwarzać Pani/Pana dane w celu ewentualnej obrony przed roszczeniami związanymi z realizacją wiążącej nas Umowy, co również stanowi uzasadniony nasz uzasadniony cel do przetwarzania danych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO).
Dobrowolność podania danychPodanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań zmierzających do nawiązania współpracy lub zawarcia umowy (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, Ustawą o podatku VAT, Ustawą o rachunkowości)
Czas przetwarzania danychDane będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń tj. nie dłużej niż 6 lat od daty zakończenia umowy.
Odbiorcy danychDane mogą być przekazane wyłącznie do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora. Poza wymienionymi podmiotami Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów prawa.
Transfer danych poza EOGPani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (dalej: EOG).
Prawa osoby, której dane przetwarzamyW związku z przetwarzaniem danych każda osoba, której dane przetwarzamy ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych, uzyskania kopii swoich danych, sprostowania swoich danych,przeniesienia swoich danychżądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Profilowanie i podejmowanie decyzji zautomatyzowanychPana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani decyzjom zautomatyzowanym.