Zapewnienie bezpieczeństwa jazdy

Całkowite uniknięcie ryzyka uczestniczenia w wypadku drogowym, zazwyczaj nie jest możliwe. Nawet bowiem jeżdżąc bardzo bezpiecznie, musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nie jesteśmy sami na drodze. Inni kierowcy, jak również choćby tacy uczestnicy ruchu, jak motorowerzyści i piesi, mogą zachować się nieostrożnie i spowodować wypadek. Tym niemniej, decydujący wpływ na bezpieczeństwo jazdy ma przestrzeganie przepisów drogowych, jak również rozważna jazda, połączona z przewidywaniem zachowania innych uczestników ruchu drogowego. Jednakże elementy systemu wsparcia bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów, znajdujące się w pojeździe, mogą zarówno w wielu przypadkach zapobiec zaistnieniu wypadku, jak też ograniczyć jego skutki. Do elementów systemu bezpieczeństwa możemy zaliczyć choćby pasy bezpieczeństwa, poduszki powietrzne, strefy zgniotu w samochodzie, jak również elektroniczne systemy bezpieczeństwa, na czele z ABS. Bądźmy jednak świadomi tego, iż posiadanie elektronicznych systemów bezpieczeństwa nie powinno spowodować, iż będziemy za bardzo im ufać i w związku z tym jeździć nieostrożnie. Przykładowo, system ABS wprawdzie zapobiegnie blokowaniu kół na śliskiej jezdni, ale nie sprawi, że zatrzymamy się natychmiast po rozpoczęciu hamowania. Tak więc, nawet najwyższej klasy elektronika w samochodzie, nie zwalnia nas z potrzeby myślenia.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.