Motoryzacja w Polsce przedwojennej

Na początku XX wieku Polska nie była niepodległa, znajdowała się pod okupacją zaborców. W związku z tym, rzecz jasna Polacy nie mogli mieć udziału w pierwszych wynalazkach motoryzacyjnych, nie mogli też kupować pierwszych produkowanych seryjnie samochodów. Jednak dość szybko po odzyskaniu niepodległości, bowiem już na początku lat dwudziestych, pojawiły się plany produkcji pierwszych samochodów w Polsce. Z uwagi na brak bazy technologicznej i doświadczonych inżynierów, musiały one być produkowane na licencji któregoś z już istniejących koncernów samochodowych. Wybrano tutaj Włochów, co zresztą wpłynęło na polską motoryzację nie tylko w tym okresie, ale także w latach powojennych. Oczywiście wysoka cena ówczesnych samochodów była przyczyną tego, iż nie rozpowszechniły się one w biednym polskim społeczeństwie, ale tym niemniej już wtedy osoby bogate mogły się cieszyć z posiadania i kierowania samochodem. Równolegle rozwijano plany wprowadzenia samochodu nie tylko rodzimej produkcji, ale także będącego wytworem polskiej myśli technicznej. Realizację tych planów przerwała wojna, ale można sądzić, iż na początku lat czterdziestych XX wieku zapewne doczekalibyśmy się całkowicie polskiego samochodu, który przypuszczalnie charakteryzowałby się znacznie niższą ceną, niż wyroby pochodzące z Włoch.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.