Motoryzacja a zanieczyszczenie środowiska

Rozwój cywilizacji przemysłowej przyniósł znaczący wzrost emisji różnego rodzaju szkodliwych substancji do atmosfery, w tym przede wszystkim dwutlenku węgla i metali ciężkich. Za powyższy wzrost w znacznym stopniu odpowiedzialny jest rozkwit motoryzacji, przy czym największe problemy notowano w tym względzie w okresie po II wojnie światowej. Wcześniej bowiem samochodów na świecie było jeszcze po prostu za mało, ponadto w większych ilościach występowały jedynie w krajach rozwiniętych. W takiej sytuacji, spaliny samochodowe nie przyczyniały się w sposób znaczący do ogólnego wzrostu zanieczyszczenia środowiska. Problem zaczął narastać przede wszystkim w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych XX wieku, kiedy samochód zaczął się stawać dobrem powszechnie dostępnym nie tylko w najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach świata, ale także w krajach dawnego obozu socjalistycznego. W sukurs ekologom przyszła tutaj gwałtowna zwyżka cen ropy na świecie, wskutek której musiano wprowadzić w samochodach rozwiązania, dążące do zmniejszenia zużycia paliwa. Inną ważną decyzją dla ochrony środowiska, było zastąpienie tradycyjnej benzyny bezołowiową. Przyczyniło się to zwłaszcza do redukcji zanieczyszczenia atmosfery metalami ciężkimi. Podejmowane są też starania w zakresie odpowiedniej utylizacji samochodów, wycofywanych już z obiegu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.