www bonusforpoker.NET poker myths-html

Motoryzacja a jakość dróg

Naturalnym jest, iż ludzie, poruszając się pomiędzy dwoma punktami, w szczególności między dwiema miejscowościami, wybierali najkrótszą trasę. Czasami jednak musiała się ona nieco wydłużyć i biec zakosami, omijając przeszkody terenowe. Tak właśnie powstawały pierwsze drogi. Wprawdzie ich nawierzchnia była znacznie bardziej równa, niż terenu poza nimi, nie były jednak one utwardzone, według dzisiejszych standardów. W związku z tym, podróż po nich, zwłaszcza w czasie opadów i roztopów, a także długotrwałej suszy, była bardzo uciążliwa. Ówczesnym ludziom, którzy i tak nie mogli się poruszać zbyt szybko, jednak, jak się wydaje, specjalnie to nie przeszkadzało. Brukowano tylko niektóre miejskie ulice, na których ruch był zazwyczaj dość duży. Zmianę jakości dróg przyniósł dopiero rozwój motoryzacji. Szybko poruszające się samochody i inne pojazdy silnikowe, wymagały dróg o gładkiej powierzchni, które były odporne na warunki atmosferyczne. Już przed II wojną światową wykładano nawierzchnie autostrad betonem, natomiast w okresie powojennym zaczęto utwardzać drogi asfaltem. Polska zanotowała w tym zakresie pewne opóźnienie, tym niemniej asfalt na dużej części naszych dróg pochodzi jeszcze z lat siedemdziesiątych XX wieku. Dziś budowa sieci autostrad i dróg ekspresowych jest jedną z gwarancji rozwoju gospodarczego kraju.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.